Nová zelená úsporám 2015 - 3. výzva pro rodinné domy

Napište nám, poradíme vám: dotace(at)wolfcr.cz 

 

 

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

 

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31.12.2021
Alokace finančních prostředků na Výzvu: 27 miliard korun


Oficiální web programu www.novazelenausporam.cz

 

Kontinuální výzva v kostce

 • Kontinuální výzva – není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12. 2021.
 • Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání aktuálně volné finanční prostředky, budou zařazeny do zásobníku žádostí, ze kterého budou postupně přesouvány do řádné administrace, tak jak budou postupovat výnosy z prodeje emisních povolenek. MŽP bude průběžně informovat veřejnost o dostupných prostředcích a stavu programu.
 • Nově je možné získat příspěvek na samostatnou instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
 • Možnost kombinace programu Nová zelená úsporám a tzv. kotlíkových dotací podporovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 • Výše dotace až 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • Rychlá administrace - 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
 • Méně papírování - méně povinných dokladů a ověřených kopií.

 

 Výše dotace pro produkty WOLF
Tepelné čerpadla Výše dotace
Splitové čerpadlo vzduch-voda BWL-1S 07/230V   60.000 Kč / 100.000 Kč*   
Splitové čerpadlo vzduch-voda BWL-1S 10/400V   60.000 Kč / 100.000 Kč*
Splitové čerpadlo vzduch-voda BWL-1S 14/400V   60.000 Kč / 100.000 Kč*
Tepelné čerpadlo vzduch-voda BWL-08 I (A)   60.000 Kč / 100.000 Kč*
Tepelné čerpadlo vzduch-voda BWL-10 I (A)   60.000 Kč / 100.000 Kč*
Tepelné čerpadlo vzduch-voda BWL-12 I (A)   60.000 Kč / 100.000 Kč*
Tepelné čerpadlo vzduch-voda BWL-14 I (A)     60.000 Kč / 100.000 Kč*
Tepelné čerpadlo vzduch-voda BWS-06     60.000 Kč / 100.000 Kč*
Tepelné čerpadlo vzduch-voda BWS-08     60.000 Kč / 100.000 Kč*
Tepelné čerpadlo vzduch-voda BWS-10     60.000 Kč / 100.000 Kč*
Tepelné čerpadlo vzduch-voda BWS-12     60.000 Kč / 100.000 Kč*
Tepelné čerpadlo vzduch-voda BWS-16     60.000 Kč / 100.000 Kč*

 * pouze v kombinaci se žádostí pro snížení energetické náročnosti stavby

 

Kondenzační kotel    Výše dotace
Nástěnný kondenzační kotel FGB-28         15.000 Kč / 18.000 Kč*
Nástěnný kondenzační kotel FGB-35         15.000 Kč / 18.000 Kč*
Nástěnný kondenzační kotel FGB-K28         15.000 Kč / 18.000 Kč*
Nástěnný kondenzační kotel FGB-K35         15.000 Kč / 18.000 Kč*
Nástěnný kondenzační kotel CGB-2 14            15.000 Kč / 18.000 Kč*
Nástěnný kondenzační kotel CGB-2 20         15.000 Kč / 18.000 Kč*
Nástěnný kondenzační kotel CGB-2 24         15.000 Kč / 18.000 Kč*
Nástěnný kondenzační kotel CGW-2 11         15.000 Kč / 18.000 Kč*
Nástěnný kondenzační kotel CGW-2 20            15.000 Kč / 18.000 Kč*
Nástěnný kondenzační kotel CGW-2 24             15.000 Kč / 18.000 Kč*

 

Stacionární kondenzační kotel CGS-2 14          15.000 Kč / 18.000 Kč*
Stacionární kondenzační kotel CGS-2 20           15.000 Kč / 18.000 Kč*
Stacionární kondenzační kotel CGS-2 24          15.000 Kč / 18.000 Kč*

 * pouze v kombinaci se žádostí pro snížení energetické náročnosti stavby

 

Solární kolektoryVýše dotace pro připravu TUVVýše dotace pro přípravu TUV a podporu vytápění
Plochý solární kolektor Top-Son F3-1/F3-Q      35.000 Kč   50.000 Kč
Plochý solární kolektory CFK      35.000 Kč   50.000 Kč

 

 

Bytové větrací jednotky Výše dotace
CWL-300 Excellent max. 50 % z celkových způsobilých výdajů / 100.000 Kč
CWL-400 Excellentmax. 50 % z celkových způsobilých výdajů / 100.000 Kč
CWL-F 150 Excellentmax. 50 % z celkových způsobilých výdajů / 100.000 Kč
CWL-F 300 Excellentmax. 50 % z celkových způsobilých výdajů / 100.000 Kč

 

Dále je možné ještě dosáhnout podpory na zpracování odborného posudku a na zajištění měření ve výši max. 5000 Kč, pokud se  žádá podpora v oblasti C - pouhá výměna zdroje a rekuperace. 

V oblasti B - stavba pasívního domu je možná podpora 35.000 Kč pro zpracování odborného posudku a na zajištění měření provzdušnosti obálky budovy.

 

 

 • OBLASTI PODPORY
  A VÝŠE DOTACE 

   

   

 • Seznam registrovaných výrobků

   

   

 • KROK ZA KROKEM 
  K ZÍSKANÍ DOTACE 

   

   

 • DOKUMENTY KE STAŽENÍ

   

   

 • Podat Žádost

   Nová zelená úsporám 

   

 • dosáhnete na dotace?

   Software pro výpočet výše dotace