PĚTILETÁ NADSTANDARDNÍ ZÁRUKA WOLF

Pětiletá nadstandardní záruka Wolf (dále též „5LNZ“) je prodloužením standardní záruční lhůty poskytované společností Wolf Česká republika, s.r.o. (dále „společnost Wolf“) na všechny komponenty a příslušenství značky Wolf instalované na místě. 

5LNZ zahrnuje servis a údržbu zařízení značky Wolf po dobu trvání záruky, jakož i dodávku náhradních dílů. V průběhu prvních 3 let trvání záruky hradí společnost Wolf náklady za služby spojené s odstraňováním vad zařízení a náhradní díly. V průběhu dalších 2 let trvání 5LNZ hradí společnost Wolf náhradní díly, přičemž náklady za služby spojené s odstraňováním vad hradí koncový uživatel.

 

Předpoklady pro získání pětileté nadstandardní záruky Wolf:
 • Zařízení značky Wolf musí obsahovat minimálně kotel nebo tepelné čerpadlo značky Wolf;
 • Všechny hlavní komponenty zařízení a příslušenství jsou produkty značky Wolf (kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo, regulace, zásobníky, hydraulické příslušenství, solární kolektory, regulace a jiné komponenty solárního systému a pod.);
 • Uvedení do provozu je prokazatelně provedeno servisem společnosti Wolf anebo autorizovaným technikem pověřeným společností Wolf. Předpokladem pro uvedení do provozu je bezchybná montáž; 
 • Uzavření Smlouvy o servisu a údržbě zařízení značky Wolf mezi koncovým uživatelem a společností Wolf.

 O poskytnutí 5LNZ je možné zažádat nejpozději do 90 dní od uvedení předmětné instalace do provozu.

 5LNZ se nevztahuje na opotřebitelné díly (např. elektrody, těsnění, O-kroužky…), které jsou předmětem výměny při pravidelné údržbě zařízení Wolf po dobu 5 let trvaní záruky a jsou součástí příslušné servisní soupravy.

 

Další podmínky, včetně záručních podmínek, se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami Wolf Česká republika, s.r.o. a Záručními a reklamačními podmínkami Wolf Česká republika, s.r.o., resp. Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Wolf Česká republika, s.r.o. pro servis.

 

 


 • Definice předmetu záruky
 • Předmětem 5LNZ jsou kondenzační kotly typové řady CGB-1, CGB-2 anebo tepelná čerpadla, všechno o výkonu do 24 kW. 5LNZ se vztahuje taktéž na všechny další komponenty a příslušenství značky Wolf, t.j. regulace, zásobníky, hydraulické příslušenství, solární kolektory a komponenty solárního systému, které byly instalovány na místě a byly součástí dodávky kotlu nebo tepelného čerpadla. 

  5LNZ sa nevztahuje na starší komponenty značky Wolf dodané do předmětné instalace před dodáním kotlu nebo tepelného čerpadla, resp. se nevztahuje na další komponenty doplněné do systému po uvedení předmětného systému s poskytnutou 5LNZ do provozu. 


  • Pokyny pro montážní firmu

   • Po provedení montáže zařízení značky Wolf pro koncového uživatele postupujte dle pokynů v servisní knížce, nebo kontaktujte Hot-line společnosti Wolf: +420 733 622 216, servis(at)wolfcr
  • Pokyny pro autorizovaný servis

   • Po uvedení do provozu zařízení značky Wolf postupujte dle pokynů v servisní knížce, nebo kontaktujte Hot-line společnosti Wolf: +420 733 622 216, servis(at)wolfcr.cz

Produkty, na které můžete uplatnit nadstandardní záruku
 • Kondenzační kotle typu CGB-2

 • Kompaktní tepelná čerpadla Wolf

 • Splitová tepelná čerpadla Wolf