Bytová výstavba - reference wolf česká republika

Bytový dům Olomouc
Holandská čtvrť, Olomouc

Přes 8,5 km potrubí gabotherm® zásobuje obyvatele tohoto bytového domu pitnou vodou, teplou užitkovou vodou a topnou vodou. Někteří uživatelé zvolili nadstandardní řešení – podlahové vytápění systémem gabotherm® 1.2.3. Tedy instalaci polybutenových trubek do systémové desky. Realizace projektu Holandská čtvrť plynule navazuje na stávající bytovou zástavbu. Reaguje na současné požadavky a trendy na trhu nemovitostí a přináší dostupné bydlení, které odpovídá vyšším nárokům a klade důraz na komfort bydlení. Výhodou lokality je záruka jednotnosti budoucí zástavby a nadčasově a nadstandardně pojatá architektura bytových domů. Holandská čtvrť vzniká v blízkosti obchodní galerie Olomouc City a současně nedaleko přírody.

Realizace: rok 2013

 

Dodané zařízení:

  • rozvody pitné, topné i teplé užitkové vody
  • podlahové vytápění gabotherm® s polybutenovou trubkou a systémovou deskou

Bytový dům Brno
Úvoz 13, Brno

V roce 2014 proběhla rekonstrukce staré a nevyhovující kotelny zásobující teplem a teplou vodou v bytovém domě na adrese Úvoz 13, Brno. Dodaná technologie, dva nástěnné kotle Wolf CGB-35 zapojené do kaskády, zaručují při vytápění úsporný provoz a dlouhou živostnost.

Realizace: rok 2014

 

Dodané zařízení:

  • 2x nástěnný kondenzační kotel Wolf CGB-35 včetně potřebného příslušenství

  • Další bytové domy