S námi budete dostatečně připraveni

Změny ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP)

 • Již od 90. let mají chladničky, pračky, myčky na nádobí, pečicí trouby, tedy veškerá bílá technika, vlastní energetický štítek. Později k nim přibyly i televizory, svítidla a od září 2014 už i vysavače.

   

  Podle směrnice o ekodesignu budou předepsané požadavky na minimální energetickou náročnost i pro výrobce zdrojů tepla, kombinovaných kotlů, zásobníků/ohřívačů vody, což znamená, že musí vyrábět energeticky úsporná zařízení. Tato směrnice platí jednotně pro celou Evropskou unii (EÚ 28) a štítek o energetické účinnosti má poskytovat spotřebitelům podporu a pomoc při rozhodování o nákupu, neboť umožňuje jednoduché a přehledné porovnání produktů.

   

  Zkratka ErP znamená „Energy related Products“, t. j. energeticky významné výrobky.

   

  Distributoři, projektanti, prodejci a montážní firmy musí v nabídkách zákazníkům povinně uvádět energetické charakteristiky výrobků formou informačních listů a energetických štítků


Povinnosti výrobce:

 • Směrnice o ekodesignu (ErP) a štítek energetické účinnosti 

  Kterých skupin výrobků se týká směrnice o ekodesignu ErP?


  • Evropská komise přijala pro oblast technických zařízení, jako jsou kotle, tepelná čerpadla, ohřívače vody do 400 kW a zásobníky/ohřívače vody do 2 000 l, rozhodnutí, že jejich výrobci musí od 26. září 2015 nabízet k prodeji pouze taková zařízení, která odpovídají novým minimálním požadavkům na spotřebu energie a zatížení životního prostředí. Výrobce musí dodržení směrnice potvrdit označením CE.

    

    

   Týka se to těchto skupin výrobků:

    

   • tepelné zdroje pro vytápění (kotel, tepelné čerpadlo)
   • kombinovaná zařízení (vytápění místností a ohřev pitné vody)
   • zásobníky/ohřívače vody
   • sestavy skládající se z tepelných zdrojů pro vytápění příp. kombinovaných kotlů, regulátorů teploty a solárních zařízení
   • kombinované kotle (typ B1) < 30 kW např. pro výměnu v bytovém domě (viz rozkládací strana na konci brožury)
   • výrobky do 70 kW i zásobníky/ohřívače vody do 500 l musí mít informační list a energetický štítek.

    

    

    

  •  

    

    

    

    

    

    

    

   Směrnice se netýká těchto zařízení:

    

   • kotlů na biomasu
   • plynového, parního nebo vzduchového vytápění
   • kogeneračních zařízení nad 50 kW
   • zdrojů tepla pro vytápění nad 400 kW,
   • zásobníků/ohřívačů vody nad 2 000 l

    

    


Povinnosti prodejců a montážních firem:

 • Co to znamená pro distributory, projektanty, prodejce a montážní firmy?

  Prodej, vystavování a reklama. 


  • Od 26. 9. 2015 nesmějí uvádět výrobci do oběhu většinu nekondenzačních kotlů do 400 kW!

    

   Doporučení týkající se výměny těchto výrobků najdete  zde

   Výjimka: kotle, které budou po 26. 9. 2015 skladem u distributora, prodejce nebo montážní firmy, se mohou dále časově neomezeně distribuovat, případně instalovat.

    

   Od 1. srpna 2015 se mohou uvádět do oběhu pouze zařízení s vysoce účinnými úspornými čerpadly, kotle bez těchto čerpadel se nesmí uvádět do oběhu.

    

   Na novém výrobku musí být umístěný štítek.

   Energetický štítek musí být umístěný na vystavených zařízeních viditelně vpředu na zařízení. Při prodeji prostřednictvím montážní firmy nebo jiného prodejce musí být koncovému zákazníkovi již při nabídce poskytnutý nebo odprezentovaný informační list a energetický štítek. Pozor: Porušení této povinnosti bude stíháno a náklady s tím spojené ponese viník.

    

   Při prodeji sestav, např. kondenzačního kotle v kombinaci se solárním termickým zařízením, nestačí označit v prezentaci nebo nabídce štítkem jednotlivé komponenty, samostatný štítek musí mít i celá sestava.

  • Pozor, reklama!

   Od 26. září 2015 se musí ve všech podkladech určených pro koncového zákazníka (např. leták, dokumentace atd.) nacházet informace o energetické účinnosti zařízení.

    

    

    

    

    

    

    

    


 • Účinnost přehledně 

  Co přesně se uvádí na energetickém štítku zařízení?


  • Na každém energetickém štítku se uvádí příslušná třída energetické účinnosti podle stupnice od A++ do G (tepelná čerpadla do D, zásobníky/ohřívače vody od A do G). Od srpna 2019 dojde k dalšímu zpřísnění na A+++ do D, v případě zásobníků/ohřívačů vody od A+ do G. U nízkoteplotních tepelných čerpadel štítek současně informuje o klimatické zóně.

    

   Dále se uvádějí hodnoty jako akustický výkon a vytápěcí výkon. V případě kombinovaného zdroje tepla pro vytápění a ohřev pitné vody označují třídy účinnosti obě funkce.

    

   Společnost Wolf Česká republika s.r.o. přikládá ke všem expedovaným výrobkům, kterých se úpravy týkají, energetický štítek a informační list, které musí prodejci a montážní firmy používat k označení výrobku. Oficiální štítky se mohou používat až od 26. 9. 2015, s tříměsíčním přechodným obdobím.

    

   Služba zákazníkům: veškeré podklady budou našim partnerům k dispozici ke stažení na našem webu. 

  • Příklady štítků pro tepelné čerpadlo: 

    

    

    

    

    


 • Jednoduchost a spolehlivost

  Výhody, které nabízí Wolf jako dodavatel komplexních řešení: štítek pro sestavy


  • Každá nabídka sestavy musí podobně jako u jednotlivých zařízení obsahovat údaj o třídě energetické účinnosti. Proto musí být na sestavě viditelně umístěný štítek a vystavený informační list.

   Za sestavu je již považován i zdroj tepla spojený s regulací.

    

   Za umístění štítku odpovídá distributor, prodejce, odborná montážní firma.

   Wolf jako dodavatel komplexních produktových sestav z oblasti vytápění, klimatizace, větrání a solárních zařízení vám mimořádně ulehčí výpočet a označení sestav. Informační listy a energetické štítky předem nakonfigurovaných sestav Wolf pro vás máme totiž připravené (spolu se všemi podklady pro jednotlivé komponenty).

  • Znamená to, že informační listy i energetické štítky můžete předložit při vypracovaní nabídky sestavy.

    

   Odbřemeníme vás tak od náročného vyhledávání a sumarizace sestav: pro vás to znamená časovou úsporu a pro vaše zákazníky jistotu.

    

   Na druhou stranu si zachováte možnost pružně projektovat individuální sestavy Wolf a zařízení kombinovat. Umožní vám to nový portál energetické účinnosti Wolf (Wolf-ErP-Portal). Pomocí něj si sami vypracujete ten správný štítek pro sestavu, tak aby odpovídal navrženému systému Wolf. Jednodušeji a bezpečněji už to nejde.


  • Shrnutí: 

   Tři cesty k výpočtu energetické účinnosti sestav

    

   1.  Sami si provedete výpočet na základě informačního listu ručně, pomocí ErP software nebo pomocí jiných oprávněných osob.

    

    

   2. Sestavy od společnosti Wolf: 

   • veškeré podklady máte kompletně a ihned k dispozici
   • žádné náklady na software
   • odpadají případné náklady za výpočet oprávněnou osobou

    

    

   3. Spočítáte sestavy Wolf pomocí Wolf-ErP-portálu

   • výpočet všech sestav Wolf
   • žádné náklady na software
   • odpadají případné náklady za výpočet oprávněnou osobou

    

    

    

  •  

    

    

    

    

    

    

    


Blíží se konec klasických kotlů

 • Opravit, vyměnit, přestavět ? 

  • Zavedení směrnice o ekodesignu energeticky významných výrobků znamená i to, že téměř všechny nekondenzační plynové kotle Wolf budou vyřazeny z výrobního programu.

    

   Servis a oprava

   Současná zařízení se mohou provozovat i po stanoveném termínu. Důležitý proto zůstává pravidelný servis těchto kotlů.

    

   Výměna

   Právě v bytových domech má smysl zkontrolovat všechny nekondenzační kotle a ty, které už „zestárly“, vyměnit před požadovaným termínem. Kombinace nekondenzačního kotle a kondenzačního kotle se společným odvodem spalin nebude možná!

    

   Doporučená náhrada

   Kondenzační kotle Wolf s technologií BlueStream® přesvědčují minimální spotřebou a nízkou náročností na servis. Díky tomu představují investici, která se vyplatí. To může být dobrý prodejní argument pro soukromé individuální zákazníky, stejně tak pro společenstva bytových vlastníků, bytová družstva, nebo investory bytové výstavby. 


 • ERP ŠTÍTEK VÝROBKU /
  TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

 • ERP ŠTÍTEK SESTAVY/ 
  TECHNICKÝ LIST SESTAVY