Moderní řešení tepelných zdrojů v rozsáhlých soustavách

Wolf Česká republika zorganizovala v dubnu pro projektanty TZB seminář na téma: Moderní řešení tepelných zdrojů  WOLF MGK-2 pro individuální využití a CZT.  Aplikace ve větších vytápěcích soustavách přinášejí problémy s dodržením požadované kvality oběhové vody, stejně tak i zásad při údržbě vytápěcí soustavy. I proto značka WOLF seznámila účastníky s jedním z vhodných a technicky čistých řešení, které uvedené negativní vlivy dokáže potlačit - tlakové oddělení zdroje tepla a vytápěcí soustavy, které nyní nabízí jako kompletní řešení. Na straně zdrojů tepla obíhá velmi malé množství vody s udržitelným složením, oddělením se zabezpečí maximální možná ochrana kotlů. Provozovatelé získají: snížení variabilních provozních nákladů, delší životnost, zvýšenou účinnost systému a dálkové sledování s okamžitou optimalizací provozu.