• sestava 2+

    Efektívní spojení vytápění, ohřevu vody, větrání i chlazení