Tepelná čerpadla

Až 80 % energie můžete získat zdarma, pokud si pro vytápění a ohřev pitné vody zvolíte tepelné čerpadlo. Celou potřebu tepla v budově dokáže pokrýt bez dalšího přídavného zdroje, přičemž pro vytápění využívá výlučně nezávislé a obnovitelné zdroje. Při provozu tepelného čerpadla nevznikají žádné emise CO2, je proto nejlepším způsobem, jak projevit svou ohleduplnost k životnímu prostředí.


Tepelné čerpadlo je jediným vytápěcím zařízením, které nevyrábí teplo jednoduchou přeměnou vstupní energie na teplo. Dodanou energii využije k „přečerpání“ tepla z nízkopotenciálového zdroje do vytápění. V závislosti na okolním prostředí může odebírat teplo ze vzduchu, vody nebo země. Výhodou tepelných čerpadel WOLF je vysoký výkonový koeficient COP, tichý provoz, vynikající design a jednoduchá instalace. Pro maximální užitek se vyplatí spojit vaše tepelné čerpadlo s podlahovým, případně stěnovým vytápěním.

 • TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA BWL

  Tepelné čerpadlo typu vzduch / voda můžete využít v jakékoliv oblasti, vzduch je totiž všude dostupným a zároveň nevyčerpatelným zdrojem energie.

 • TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA SPLIT

  Splitové tepelné čerpadlo využijete všude tam, kde je třeba nejen vytápět, ale i chladit.

 • TEPELNÁ ČERPADLA VODA/VODA BWW

  Tepelné čerpadlo pracuje na principu čerpání tepelné energie ze studniční vody. Můžeme ho označit za jeden z nejstabilnějších zdrojů energie.

 • TEPELNÁ ČERPADLA SOLANKA/VODA BWS

  Tepelné čerpadlo typu země / voda čerpá tepelnou energii ze země a v jeho rozvodech proudí nemrznoucí solanka. Úsporný provoz, neboť využíva stabilní teplotu země.