plynový kondenzační kotel Mgk-2

Stacionární plynový kondenzační kotel MGK-2 s modulovaným výkonem od 17 do 100 % pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti. Je určen pro vytápění a přípravu teplé vody samostatně, nebo v kaskádě. K dispozici je v 11 typech, s výkonem až 1000 kW (5 MW v kaskádě). Díky svým rozměrům je možné kotel instalovat i do stísněných prostorů. MGK-2 projde dveřním otvorem o šířce 800 mm, výkon 800 a 1000 kW přes metrové dveře! I proto je možné kotel dodávat již smontovaný, včetně izolace a pláště. Přepravu kotle usnadňuje i možnost zasunutí vidlice vysokozdvižného vozíku ze všech stran. Díky pohodlnému přístupu je bezproblémové nastavení i údržba.

Výhody, které hovoří samy za sebe:
 • modulované řízení výkonu od 17 do 100 %
 • extrémně tichý provoz
 • zapojení až 5 kotlů do kaskády umožňuje rozsah výkonu do 5 MW
 • jednoduchá manipulace
 • úplná integrace do řídícího systému WOLF WRS-2 (ovládací modul BM-2, zobrazovací modul AM, dálkový dohled a ovládání pomocí chytrého telefonu, tabletu, laptopu, PC prostřednictvím modulu LAN/WLAN ISM7i
 • možnost regulace teplotního spádu optimalizující využití kondenzace v kotli a minimalizující
  spotřebu energie
 • výměník tepla zhotovený z kvalitní slitiny hliníku s křemíkem je kompletně tepelně izolován
 • jednoduchou a rychlou montáž umožňuje předinstalovaná tepelná izolace i plášť a příprava pro hydraulické a elektrické připojení

 


 • Charakteristika plynového kotle MGK-2-130-300

  •  

  • modulovaným řízením výkonu od 17 do 100 %
  • Velmi kompaktní rozměry, minimální šířka kotle umožňuje
   transport dveřmi o šířce 800 mm.
  • Kombinovatelný s ovládacím modulem BM-2 nebo zobrazovacím
   modulem AM.
  • Integrovaná regulace teplotního spádu ovládáním oběhového
   čerpadla vytápěcího okruhu. Regulací teplotního spádu je
   optimalizováno využívání kondenzační techniky kotle a
   minimalizována spotřeba energie čerpadla otopného okruhu.
  • Snadnější transport kotle s možností nasunutí vidlice zvedacího
   nebo vysokozdvižného vozíku z obou stran.
  • Instalace i ve stísněných stavebních podmínkách, neboť kotel
   lze snadno rozložit na hořák a výměník.
  • Přístup ke všem prvkům regulace a elektroinstalace po
   sejmutí předního krytu, přístup k hořáku a prvkům nastavení
   spalování po sejmutí bočního krytu.
  • Výměník tepla zhotovený z kvalitní slitiny hliníku s křemíkem
   je kompletně tepelně izolován.
  • Zapojení až čtyř plynových kondenzačních kotlů do kaskády
   umožňuje rozsah výkonů až do 2,5 MW.
  • 5letá záruka, 2 roky na elektrické a pohyblivé části.
  • Zvyšování teploty vratné vody nebo zabezpečení minimálního
   průtoku cirkulované vody zde není nutné.
  • Rychlou a jednoduchou montáž usnadňují předinstalovaná
   tepelná izolace a opláštění, jakož i připravenost k hydraulickému
   a elektrickému zapojení.
  • Spalování s extrémně nízkými emisemi, vysoký normovaný
   stupeň využití, až 110 % (Hi)/99 % (Hs) pro co nejlepší
   využití energie.
  • Neutralizační sadu s boosterem a odčerpáváním kondenzátu
   můžete integrovat do krytů
  • Komunikace pomocí chytrého telefonu, laptopu nebo PC
   pomocí modulu LAN/WLAN ISM7i
  • Vstup 0-10 V k integraci do zařízení GLT
  • Výstup pro chybová hlášení 230 V
  • Možnost připojení společného čidla pro hydraulický rozdělovač

  • Charakteristika plynového kotle MGK-2-390-630

   •  

   • s modulovaným výkonom od 17 do 100 %
   • veľmi kompaktné rozmery, najmä minimálna šírka kotla,
    umožňujú transport cez dvere šírky 80 cm
   • voliteľne kombinovateľný s ovládacím modulom BM-2 alebo
    zobrazovacím modulom AM
   • integrovaná regulácia teplotného spádu obehovým čerpadlom
    vykurovacieho okruhu, ktorou sa optimalizuje využitie kondenzácie
    v kotle a minimalizuje sa spotreba energie kotlového čerpadla
   • jednoduchšiu dopravu umožňuje prístup pre paletový alebo
    vysokozdvižný vozík zo všetkých strán
   • kotol sa dá inštalovať aj v stiesnených priestoroch, lebo sa dá
   • rozložiť na plynový horák a výmenník tepla
   • priamy prístup do kotla cez odnímateľný kryt pri nastavovaní
    a údržbe kotla
   • výmenník tepla je z osvedčenej zliatiny hliníka a kremíka,
    kompletne tepelne izolovaný
   • zapojenie až štyroch plynových kondenzačných kotlov do
    kaskády umožňuje výkon v rozsahu až do 2,5 MW
   • 5-ročná záruka, 2 roky záruky na elektrické a pohyblivé časti
   • nie je potrebné zvyšovanie teploty spiatočky ani zabezpečenie
    minimálneho prietoku obehovej vody
   • jednoduchú, rýchlu montáž umožňuje predinštalovaná tepelná
    izolácia a plášť a príprava na hydraulické a elektrické pripojenie
   • spaľovanie s extrémne nízkymi emisiami, vysoký normovaný
    stupeň využitia až 110 % (Hi)/99 % (Hs) umožňuje maximálne
    využitie energie
   • neutralizačná súprava s boosterom a odčerpávaním kondenzátu
    integrovateľná priamo do krytu
   • komunikácia možná pomocou inteligentného telefónu
    (smartfónu), laptopu alebo PC prostredníctvom modulu
    LAN/WLAN ISM7i
   • vstup 0 -10 V na integrovanie do zariadenia GLT
   • výstup pre chybové hlásenia 230 V
   • možnosť pripojenia zberného snímača pre hydraulickú odbočku


   • Charakteristika plynového kotle MGK-2 800 a 1000 kW

    •  

    • komunikace možná pomocí smartphonu, laptopu nebo PC prostřednictvím LAN/WLAN modulu ISM7i
    • kombinovatelný s ovládacím modulem BM-2 nebo zobrazovacím modulem AM-2
    • minimální šířka kotle umožňuje transport přes dveře šířky 100 cm
    • modulovaný výkon v rozsahu 17 – 100 %
    • integrovaná regulace otáček kotlového čerpadla s možností lineární regulace nebo regulace konstantního teplotního spádu pro optimalizaci využití kondenzace v kotli a minimalizaci spotřeby energie kotlového čerpadla
    • jednodušší transport díky přístupu pro paletový nebo vysokozdvižný vozík ze všech stran
    • snazší instalace ve stísněných prostorech, plynový hořák s ventilátorem lze oddělit od výměníku tepla
    • kaskádovým řadičem KM-2 systému WRS lze řídit až 5 kotlů
    • Integrovaná zpětná klapka pro spalinovou kaskádu
    • optimální přístup při nastavování nebo údržbě kotle zajišťuje odnimatelný kryt
    • vstup 0-10 V pro řízení externí regulací
    • výměník tepla je z osvědčené slitiny hliníku a křemíku kompletně tepelně izolovaný
    • 230 V výstup pro hlášení poruch 
    • možnost připojení snímače sběrné teploty pro řízení podle teploty v hydraulickém či tlakovém oddělovači
    • neutralizačná súprava s boosterom a odčerpávaním kondenzátu
     integrovateľná priamo do krytu
    • spalování s extrémně nízkými emisemi, vysoký normovaný stupeň využití až 110% (Hi) / 99% (Hs) umožňuje maximální využití energie
    • předinstalovaná tepelná izolace, plášť a příprava pro hydraulické a elektrické připojení umožňuje jednoduchou a rychlou montáž
    • minimální průtok kotlem ani zvyšování teploty vratné vody není potřebné